Valori fundamentale

Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale;

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni;

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană;

Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi;

Integritatea – a avea puterea exterioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă;