Acțiuni de tratament stomatologic deșfășurate de Asociația MERCI CHARITY cu sprijinul Kaufland