LISTA FUNCȚIILOR LA DATA DE 02 MAI 2023, CONFORM ART.33 DIN LEGEA 153/2017