Regulament de organizare și funcționare, actualizat septembrie 2020